fbpx
Go to content

Hva er nytt på årets Winterland?

Winterland 2020 blir større og bedre enn Winterland 2019. I år flytter vi til Skarphallen, og skal lage den råeste innendørsfestivalen Nord-Norge noen gang har sett!

Som i fjor blir det et rått lysshow og en fantastisk scene! Scenen blir på langsiden av hallen, og i år blir den større enn fjorårets. Vi kan også love den mest spektakulære pyroen Tromsø har sett. Her er det bare å glede seg!

Ny arena

I Skarphallen er det mye større plass, plass til flere publikummere og mer innhold på festivalen. På årets Winterland blir det flere områder for å ta en pust i bakken og sette seg ned.

Det blir ulike barer med forskjellig utvalg. På festivalområdet får du kun tak i alkohol for 18-åringer, hvis du vil ha alkohol med 20-års aldersgrense må du på VIP-området. Det vil være alkoholfrie alternativer i alle barer.

 

Det er ikke lov til å ha med medbragt alkohol på Winterland.

 

Garderobeskap

På årets festival bytter vi ut den tradisjonelle garderobeløsningen med moderne garderobeskap. Når du har kjøpt et skap får du en pinkode, og kan du låse tingene dine inn og ut av skapet som det passer deg, hele kvelden. Her er mer info om skapene.

På VIP-området vil det være bemannet garderobe.

 

Mat og tilbud på området

Som i fjor kommer Casa Inferno tilbake med sine gode minipizzaer, og Burgr selger deilige hamburgere. Begge har både kjøtt, vegetar og glutenfrie alternativer. Mix kommer også til festivalen. Her finner du info om mat.

Frost Frisør kommer for å levere den ultimate festivalstylingen med glitter og glam. Les mer

 

Tidenes VIP-opplevelse

Vi lager tidenes VIP-område på årets Winterland, med muligheten for å booke bord, flere steder å slappe av, og annen servering. Les mer om det her. Ta kontakt med vip@winterlandfestival.no om du vil ha et tilbud på bord og VIP-billetter.

 

Vannstasjon

Man blir tørst av å danse! Etter tilbakemeldingene fra i fjor skal vi legge til rette for en bedre vannstasjon på området.

 

Buss

Ved festivalens slutt setter vi opp ekstra busser fra Skarphallen til sentrum. For å komme deg til festivalen oppfordrer vi til å bruke de vanlige bussrutene til Jekta eller Giæverbukta.

 

Tilgjengelighet

Winterland er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og vi jobber kontinuerlig med universell utforming for å gjøre festivalen tilgjengelig for alle.

Trenger du å ha med ledsager kan du kjøpe billett til deg selv, og hente ut ledsagerbillett hos Ticketmaster. Husk å ha med ledsagerbevis når dere skal hente ut festivalarmbånd.

 

Winterland har HC-toaletter og egen HC-inngang.

VIP-områdets inngang og toaletter er dessverre ikke er tilgjengelig for rullestol, men VIP-gjester i rullestol kan bruke festivalens toalettområde og HC-inngangen ved den vanlige inngangen og komme inn på VIP-området fra innsiden av festivalen.

 

—- ENGLISH —-

What’s new at Winterland 2020?

Winterland 2020 will be bigger and better than Winterland 2019. This year we have moved the event to Skarphallen, and we will make the baddest indoor festival in the north of Norway ever seen!

As last year we will make an awesome lightshow and a fantastic scene. The scene will located at the long side of the arena, and this year it will be even bigger than last year!

We can also promise you the most spectacular pyrotechnic show Tromsø has ever seen – this year it will be from both the scene, but also other places in the arena.

 

New arena

In Skarphallen we have a lot more space, more space to the audience and more things to do at the festival. At this years Winterland it will be several areas to take a break and sit down for a while.

We have different bars with different selection. At the main festival area you’ll only be available to buy alcoholic drinks for 18 year olds, if you want to enjoy alcohol with 20 years age limit you have to be in the VIP area. There will also be several non alcoholic alternatives in all bars.

 

It’s not allowed to bring alcohol from home at Winterland.

 

Wardrobe

At this years festival we have chosen a more modern wardrobe system than before. When you have «bought» a locker you’ll get a pin code, and you can take your stuff in and out of the locker as it fits you, the whole night.  Here you’ll find info about lockers

At the VIP area there will be a manned wardrobe system.

 

Food and other offers at the area

As last year «Casa Inferno» will be back with their lovely mini pizzas, and «Burgr» offers lovely hamburgers. Both have meat, vegetarian and gluten free alternatives. Mix will also be in the festival area. Read all about food here

«Frost Frisør» will deliver the ultimate festival styling with glitter and glam. Read more

 

The best VIP experience ever

We’re making the best VIP experience ever at this years Winterland. Here you can book a table for you and your friends, there is several spaces for you to relax and the VIP has bars with all rights. Get in touch with us at vip@winterlandfestival.no if you want an offer for a table and VIP tickets.

 

Water station

Dancing makes you thirsty! After the feedback in 2019, we will make an even better water station at the festival area.

 

Bus

At the end of the festival we make sure that there’s extra buses from Skarphallen to the city center. To get to the festival we encourage you to use the regular bus routes to Jekta or Giæverbukta.

 

Availability

Winterland is available for people with disabilities, and we are working to create a universal design to make the festival available for everyone.

Do you need to bring a companion, you can buy a ticket for yourself, and pick up the companion ticket at Ticketmaster. Remember to bring the companion pass when picking up the festival armbands.

 

Winterland offers HC toilets and a HC entrance.

The VIP entrance and toilets are not available to use with a wheel chair, but the VIP guests in wheel chair can use the festival toilet area and HC entrance at the regular entrance, and get access to the VIP area from within the festival area.