fbpx
Go to content

Skap

Information in English below ⤵️

For første gang på en stor festival i Tromsø blir det garderobeskap! 

På Winterland kan du leie ditt eget garderobeskap. Skapene kommer i to størrelser, hvor vi har flest små skap.

De små skapene er 30 cm brede, 24 cm høye, 40 cm dype. I disse beregner vi at man får plass til en vanlig vinterjakke, og kanskje noen andre ting. Hvis dere har små jakker kan det hende dere kan dele skap. Det koster 60 kr å leie et slikt skap for en kveld på Winterland.

De store skapene er 30 cm brede, 38 cm høye og 40 cm dype. Her kan man få plass til to jakker, og kan dele skap dersom man ønsker. Det koster 100 kr å leie et slikt skap for en kveld på Winterland.

For å leie skapene går du bort til den disken ved garderobeskapene og kjøper et kort hvor du får et skapnummer og en pin-kode. Du finner skapet ditt, og låser det opp ved å taste pinkoden og vri på håndtaket. Når skapet er åpent kan du legge inn tingene dine, og du låser skapet ved å lukke det og vri håndtaket ned igjen.

Du kan låse deg inn og ut av skapet så mange ganger du vil i løpet av kvelden.

Vær oppmerksom på å skjule pinkoden din når du bruker skapet ditt, og ikke mist kortet med pin-koden. Vi anbefaler å ta bilde av pinkoden for å være sikker på at du har den.

Vi erstatter ikke verdisaker blir stjålet eller mistet i forbindelse med skapene.

Obs: På VIP-området vil det være bemannet garderobe, inkludert i billettprisen. Les mer om VIP her.

På Alan Walker Fri Alder kommer skap-prisen til å være 40 kr for små skap, 60 kr for store – les mer om konserten her.

—– ENGLISH —–

For the first time in a big festival in Tromsø we will offer lockers.

At Winterland you can rent your own locker. The lockers come in two sizes, where most of them are small.

The small-sized lockers are 30 cm wide, 24 cm tall and 40 cm deep. Here we think you can fit a normal-sized winter jacket, and maybe some other small stuff. If you and a friend have small jackets, maybe you can share a locker? The price is 60 kr for one night at Winterland.

The big closets are 30 cm wide, 38 cm tall and 40 cm deep. Here you can fit two jackets, and a bag. The rent for one night is 100 kr for the big lockers.

To rent a locker you should approach the desk at the locker area. There you buy a card with a locker number and a pin code. You’ll find your locker, unlock it with your pin and turn the handle. When the closet is open you can put your things inside and you lock the locker by closing it and turn the handle again.

You can lock and unlock the locker as many times as you want during the night.

Make sure to hide your pin when you use your locker and don’t lose the card with the pin code. We recommend that you take a picture of the pin, just to be safe.

We are not replacing any valuables that get stolen or lost in connection to the lockers.

NB: At the VIP area it will be a manned wardrobe included in the price. Read more about the VIP area here

At the free age Alan Walker concert the lockers will be priced at 40 kr for the small ones and 60 kr for the big ones. Read more about the concert here.