afterski-tyngdepunkt.gif

FAQ

English information below.

P R A K T I S K   I N F O

Husk å ha med deg legitimasjon til festivalen, og student-ID eller tilsvarende om du har kjøpt studentbillett. Du får ikke ha med deg drikke eller kamerautstyr inn på festivalområdet.

Buss
Det er gratis buss fra Sentrum til Fløyahallen. Bussen går fra kai 8, rett ved Yonas. Første buss går kl 19:45, og etter dette går bussen hvert 15. minutt om det er noen ombord, eller så fort bussen er full.

Fra Fløyahallen går også bussen hvert 15. minutt. Ved konsertslutt kjøres bussene kontinuerlig til alle publikummere har kommet seg til sentrum.

Det er ikke anledning til å parkere ved Fløyahallen.

Billetter til armbånd
Du bytter billetten din inn i armbånd når du kommer til festivalområdet. Det er lurt å beregne ekstra tid til dette den første dagen.

Garderobe
På festivalområdet blir det bemannet garderobe (30 kr). Det blir ikke ubemannet garderobe.

Mat
Casa Inferno og Burgr stiller opp på festivalen for at du skal få i deg maten du trenger.

Drikke
Det blir salg av drikke både med og uten alkohol i barene.

Billettsalg
Det er mulig å kjøpe billett på festivalområdet, men vi anbefaler å kjøpe på forhånd. Det kan du gjøre her: http://bit.ly/winterland19

Hittegods
Hittegods og gjenglemte ting kan hentes i arena:

  • Lørdag kl 12:00-14:00

  • Søndag kl 12:00-14:00

Søndag kl 14:00 blir all hittegods levert til politiet i Tromsø.

Åpningstider
Winterland åpner dørene kl 20:00 både fredag og lørdag.

Aldersgrense
Det er 18 års aldersgrense på Winterland.

Kontakt
Har du tilbakemeldinger til Winterland eller spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på info@winterlandfestival.no


Information
Remember to bring ID to the festival, and student-ID if you bought tickets with the student discount. You can not bring beverages or camera equipment to the festival site.

Bus
There are free busses from the city center to Fløyahallen. The bus leaves from dock number 8, close to the restaurant Yonas. The bus leaves every 15 minutes after the first bus at 7:45 pm, or as soon as it is full.

From Fløyahallen the bus will leave every 15. Minutes. At the end of the concert, the buses run continuously until everyone is in the city center.

You can not park your car at Fløyahallen.

Tickets to bracelets
You can switch your ticket into a bracelet when you get to the festival area, it’s a good idea to count in some extra time for this the first day.

Wardrobe
On the festival area there will be a staffed wardrobe, it will cost 30 NOK.

Food
Casa Inferno and Burgr will be there to sell food.

Beverages
We’re selling both alcoholic and nonalcoholic beverages in the bars.

Ticket sales
It’s possible to buy tickets at the festival, but we recommend to buy them in advance. You can buy tickets here: http://bit.ly/winterland19

Lost and found
Lost and found things can be picked up in the arena:

  • Saturday 12am to 2pm

  • Sunday 12am to 2pm

Sunday at 2pm the remaining lost and found will be delivered to the police in Tromsø.

Opening hours
Doors open at 8pm both days.

Age limit
You have to be 18 or older to attend Winterland.

Contact
Do you have any feedback or questions? Contact us at  info@winterlandfestival.no